Szentirmai Róbert

Bevezetés a Microsoft Office Project 2003 használatába

 

Tartalomjegyzék 7

Bevezetés
A könyv használatáról 14

I. Alapismeretek
    1.1. Bevezetés 16
        Projektmenedzsment és a projekttámogató eszközök 16
        Szoftvereszközök alkalmazása a projektciklus során 16
        Ellenőrző kérdések 22
    1.2. lecke: Alapfogalmak 23
        Task 23
        Feladat 23
        Tevékenység 23
        Projekt 24
        Tevékenység 25
        Erőforrás 26
        Ellenőrző kérdések 26
    1.3. lecke: Alaplépések 27
        A program indítása 27
        Tevékenységek rögzítése 27
        Tulajdonságainak megadása 28
        Tevékenységek alá- és fölérendelése 30
        Ismétlődő tevékenység 31
        Mérföldkövek 32
        Tevékenységféleségek 32
        Tevékenységek összekapcsolása 33
        1.3/1. gyakorlat: Tevékenységek felvétele az ütemtervbe 33
        1.3/2. gyakorlat: Tevékenységek összekapcsolása 35
        1.3/3. gyakorlat: Ismétlődő tevékenységek felvétele 35
        Fontosabb tevékenységnézetek 36
        1.3/4. gyakorlat: Bonyolultabb projektterv kapcsolatainak áttekintése 38
        1.3/5. gyakorlat: Nagyon bonyolult kapcsolatok áttekintése 38
        Oszlopok megjelenítése az ütemterven 40
        1.3/6. gyakorlat: Nagyon bonyolult kapcsolatok áttekintése 41
        Ellenőrző kérdések 41
    1.4. lecke: Elemzési technikák 42
        Elemzési lehetőségek 42
        Szűrés 43
        Csoportosítás 44
        Formázások 45
        Egyéni és számolt mezők 50
        Hármas időbecslés 52
        Jelentések 54
        Időfázis-adatok elemzése Excelben 57
        Adattáblás elemzés Excelben 59
        Lekérdezések Accessben 62
        Nyomtatás 62
        Oldalbeállítások 63
        A nyomtatási kép megtekintése 68
        Ellenőrző kérdések 70

II. Tervezési szabályok
   
2.1. lecke: A tevékenységek és az időütemezés kapcsolata 72
        Tevékenységek az ütemterven 72
        Ellenőrző kérdések 73
    2.2. lecke: A tervezés folyamata 74
        A tervezés szakaszai 74
        A tervezés általános menete 75
        Feladattervezés 76
        Erőforrás-tervezés 76
        Költségtervezés 77
        Időtervezés 77
        Ellenőrző kérdések 77

III. Időtervezés (Naptárak)
   
3.1. lecke: Naptárak 80
        Naptártípusok 80
        Tudnivalók a naptárakkal kapcsolatban 80
        A projekt alapnaptárának megadása 81
        Naptár tevékenységhez való rendelése 84
        3.1/1. gyakorlat: Napi munkaidő későbbre tolása 85
        3.1/2. gyakorlat: Napi munkaidő korábbra állítása 86
        3.1/3. gyakorlat: Napi munkamennyiség növelése 87
        3.1/4. gyakorlat: Saját naptár igénybevétele 89
        Ellenőrző kérdések 90

IV. Feladattervezés
   
4.1. lecke: Tevékenységek felvétele és strukturálása 92
        Tevékenységfelbontási rendszer 92
        A WBS kód szerkezetének megadása 93
        Vázlatkód megjelenítése 93
        Tevékenységek időtartamának meghatározása 94
        Tevékenységek felvétele 95
        Technológiai várakozási idők felvétele 96
        4.1/1. gyakorlat: Tevékenységek felvétele, strukturálása 97
        Ellenőrző kérdések 99
    4.2. lecke: Mérföldkőtervezés 100
        A mérföldkőtervezés szerepe 100
        Mérföldkövek alkalmazásának főbb esetei 100
        Mikor veszünk fel a gyakorlatban mérföldköveket? 102
        4.2/1. gyakorlat: Mérföldkövek és egyéb elemek az ütemterven 103
        4.2/2. gyakorlat: Mérföldkövek feltüntetése a főtevékenységeken 106
        4.2/3. gyakorlat: Mérföldkövek határidőinek feltüntetése az összefoglaló tevékenységeken 109
        Ellenőrző kérdések 110
    4.3. lecke: Logikai függőségek 111
        Kapcsolatok 111
        Kapcsolattípusok 111
        Kapcsolati idő 111
        A kapcsolati idő hatása 112
        Tevékenységek mozgástere 112
        Kapcsolat megadása, módosítása 112
        4.3/1. gyakorlat: Csőfektetés meggyorsítása 115
        Ellenőrző kérdések 116

V. Időtervezés (Ütemezés)
   
5.1. lecke: Utak 118
        Az út fogalma 118
        Tartalékidejű utak 118
        Kritikus út 120
        5.1/1. gyakorlat: Tartalékidők 123
        Kezdési és befejezési időpontok a tartalékidő függvényében 124
        5.1/2. gyakorlat: Korai és késői befejezés 125
        Ellenőrző kérdések 127
    5.2. lecke: Korlátok, határidők 128
        Határidő, korlátok, naptárak tevékenységhez való rendelése 128
        Határidő 128
        Korlátok 129
        Korláttípusok 130
        A projekt átütemezése ütemezési irányának módosítása 130
        Negatív tartalékidők felszámolása 134
        5.2/1. gyakorlat: Projektek átütemezése 134
        Ellenőrző kérdések 136

VI. Erőforrás-tervezés
   
6.1. lecke: Erőforrás-tervezés 138
        Erőforrások 138
        Az erőforrások tulajdonságai 143
        Erőforrás tulajdonságok megadása 144
        Ellenőrző kérdések 147
    6.2. lecke: Erőforrás-ütemezés 148
        Az erőforrás-használat ábrázolása 148
        A munka szabályozása 148
        Erőforrás-felhasználással kapcsolatos problémák 149
        Az erőforrásszint kiegyenlítés lehetőségei 150
        6.2/1. gyakorlat: Egyszerű erőforrásszint simítás 152
        6.2/2. gyakorlat: Megszakíthatóság 155
        6.2/3. gyakorlat: Munkagörbe igénybevétele 156
        6.2/4. gyakorlat: Túlterhelés megszüntetése
                   megfelelő tevékenységtípus igénybevételével 158
        6.2/5. gyakorlat: Túlóráztatás 159
        6.2/6. gyakorlat: Munkarend módosítása 161
        Ellenőrző kérdések 163
    6.3. lecke: Egyéb erőforrás-kezelési képességek 164
        Erőforrások szervezeti felépítésbe rendezése 164
        Erőforrásadatok átvétele külső programból 168
        Ellenőrző kérdések 172

VII. Költségtervezés
   
7.1. lecke: Költségkezelés 174
        A költségtervezés céljai 174
        Költségkezelési módok 174
        Beépített költségkezelés 175
        Pénznem beállítása a költségekhez 175
        Egyéni költségkezelés 176
        Ellenőrző kérdések 176
    7.2. lecke: Beépített költségkezelés 177
        Beépített költségtípusok 177
        7.2/1. gyakorlat: Költségnemek és erőforrásköltségek kezelése 180
        Költségek csökkentése 185
        Ellenőrző kérdések 185
    7.3. lecke: Egyéni költségkezelés 186
        Költségkeretek, számlák kezelése 186
        7.3/1. gyakorlat: Költségkeretek és számlák nyilvántartása 186
        Ellenőrző kérdések 194

VIII. Nyomon követés
   
8.1. lecke: Nyomon követés 196
        A nyomon követés feltételei 196
        Bázisterv 198
        Bázistervi adatok törlése 199
        Nyomon követés 199
        Állapotdátum megadása 201
        Százalékos nyomon követés 202
        8.1/1. gyakorlat: Fizikai készültségi fok felhasználása 203
        Időtartam egységű nyomon követés 205
        Munka egységű nyomon követés 206
        El nem végzett munkák 207
        Költség alapú nyomon követés 207
        Ellenőrző kérdések 207
    8.2. lecke: A projekt előrehaladásának vizsgálata 208
        Létrehozott értéken alapuló projektkontroll 208
        Költség alapú előrehaladás-mérő adatok felhasználása 209
        Az előrehaladás statisztikái 212
        Ellenőrző kérdések 212

IX. Több projekt együttes kezelése
   
9.1. lecke: Több projekt együttes kezelése a tervezőeszközzel 214
        Projekt együttkezelési módok 214
        Beszúrás, konszolidálás 214
        Erőforráskészlet-fájlok 216
        Ellenőrző kérdések 217
    9.2. lecke: Csatlakozás a Project Serverhez 218
        Csoportmunka lehetőségek 218
        Együttműködés a projektszerveren keresztül 218
        Bejelentkezés a Project Serverbe webes elérésen keresztül 219
        A Project Server adminisztrációs lehetőségei 220
        Bejelentkezés a Project Serverbe a tervezőeszközön keresztül 220
        Vállalati szintű alapbeállítások 223
        Ellenőrző kérdések 223
    9.3. lecke: Csoportmunka szerveres környezetben 224
        Projektek mentése a szerverre 224
        A webes hozzáférés nyitóképernyője 225
        Tevékenységnézetek a szerveren 226
        Projektnézetek a szerveren 227
        Erőforrásnézetek a szerveren 229
        Állapotjelentések a szerveren 230
        Frissítési információk a szerveren 231
        Projektekkel kapcsolatos kockázatok dokumentálása 232
        Projektekkel kapcsolatos problémák dokumentálása 233
        Dokumentumok kezelése a szerveren 234
        Fontosabb felügyeleti lehetőségek a szerveren 235

Tárgymutató 237

Ajánlott irodalom 239